KONTAKTNÉ INFORMÁCIEkontakt
+421 903 454400
balker@balker.sk
KONTAKTNÉ ÚDAJE
BALKER s.r.o.
Dunajská 2,
814 99 Bratislava
ADRESA SÍDLA FIRMY
IČO: 35 847 336
DIČ: SK 202 169 6380
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
KONTAKTNÝ FORMULÁR
×